Contact


NOTA: El següent formulari de contacte serveix bàsicament per facilitar el contacte a través de correu electrònic. No guardem cap dada, NOMÉS AGILITZEM LA MANERA DE CONTACTAR AMB NOSALTRES a través de correu electrònic. El nom (Voluntari), correu electrònic (Necessari per respondre el missatge que envieu) i el missatge en si estaran inclosos dins del correu electrònic enviat a  racingteam@udg.edu.


+34 638 70 44 65
C/Mª Aurèlia Capmany i Farnés, 65, 17003
racingteam@udg.edu
UdG Racing Team
@udgracingteam
@udgracingteam /